Компютърна  Кино, Аудио и Видео  Измервателна  Лазерна и оптична  Медицинска  Очна оптика  Слухова
Специалността осигурява високо професионална подготовка в една от най- перспективните технически области, свързани с проектирането, използването и внедряването на компютри. Училището разполага с една от най- добрите бази в България. Четири съвременни кабинета с ежегодно обновявана компютърна техника, високоскоростен Internet, собствени сървъри, свободен достъп до компютърните зали, това са само част от привилегиите на нашите възпитаници. Те са тези, които дават новите идеи и се грижат за реализирането им. Обучението включва солидна подготовка по компютърни архитектури, програмиране, компютърни мрежи, професионален графичен и WEB дизайн. Училището е регистриран партньор и локална мрежова академия на Microsoft и CISCO Systems.