Компютърна  Кино, Аудио и Видео  Измервателна  Лазерна и оптична  Медицинска  Очна оптика  Слухова
Оптиката е един от най-старите дялове на физиката и най-модерната и бързо развиваща се наука. Благодарение на обучението при нас, вие ще станете част от света на техниците - оптици, защото ще имате солидна теоритична и практическа подготовка. Ще придобиете практически умения за изработване на оптични, механични и електронни детайли и монтажа им в изделия и уреди. В обучението за по-висока квалификационна степен се усвояват знания и умения за поддържане и ремонт на оптико-механични, оптико-електронни и лазерни уреди, настройка, центриране и контрол на тези уреди. За учениците се осигурява практика и възможност за реализация в приборостройтелни фирми, фирми за сервиз и поддръжка, лаборатории като : "Оптеко и партнъори" ООД, "Лазерни и оптични технологии" АД, "Оптико-механичен завод" ООД, “Bulgarian mond and optics” и др.