XXXIX Национална олимпиада по техническо чертане

Резултати и класиране – Национален кръг

 

 

 

 

За по-детайлна информация моля посетете сайта:

https://otsk.tu-sofia.bg/

…………………………………………………………………………………………….

Протокол 1 2 група

Протокол 1 3 група

Протокол 2 2 група

Протокол 2 3 група