ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На 02.10.2022 г. в НПГПТО „М. В. Ломоносов“ няма да има изборни секции, разкрити по реда и условията на Изборния кодекс и съгласно заповед №4657/23.09.2022 г. на министъра на образованието и науката 03.10.2022 г. е учебен ден  за всички класове по утвърденото седмично разписание.

Седмична програма I срок – 2022/2023 учебна година

Скъпи ученици и учители,

Уважаеми родители и гости,

15-ти е! Слънчев и сплотяващ ден, в който отново заедно поставяме началото на учебната година. Обединяват ни стремежът към знания, желанието да се научим и възможността за личностно развитие. Всеки от нас, днес, е с надеждата за успех, смелостта да си постави високи цели и мечтите за бъдещото.

Първият учебен ден e неповторим, защото съчетава в себе си трепета и вълненията на училищната общност. Вярвам и се надявам, че по пътя наши спътници ще бъдат упоритостта, волята, добротата, честността и любознателността, за да стигнем до успеха. Отговорността, скъпи колеги, която имаме пред своите възпитаници ни задължава. 74 години НПГПТО “М. В. Ломоносов” е училище за успех, с развиващи се и модерни специалности, с иновации, с учители-професионалисти в своите области. Учители, които са част от един сплотен екип, който заедно с родителите, съгражда мостовете на бъдещето. По тях вървят нашите деца.

Уважаеми родители, бъдете съпричастни към емоционалния свят на вашите деца, обградете ги с обич и взискателност. Бъдете заедно с учителите и им се доверете, споделяйте, говорете с тях и търсете в единство добрите решения за учениците ни. Защото те са нашата мотивация, те ни вдъхновяват да се стремим към най- доброто, да не се отказваме, докато не го постигнем.

Уважаеми ученици, посрещаме за първи път нашите осем паралелки 8. клас, а започваме последната година на дванадесетокласниците ни. За приемствеността в училищния живот са много важни деветите, десетите и единадесетите класове.

Скъпи осмокласници, днес вие за първи път прекрачвате прага на „Ломоносов“, на вашето ново училище, на вашия избор. Уверена съм, че тук ще израснете като целеустремени и мислещи личности, ще натрупате знания и умения, ще срещнете нови приятели и ще общувате с учителите свободно и с уважение. Ще бъдете отговорни, мислещи, можещи и знаещи млади хора, каквито са и нашите дванадесетокласници.

Уважаеми бъдещи зрелостници, през тази година, ще съчетаете радостта от навлизането в самостоятелния свят на решенията и надявам се тъгата, че се разделяте с познатия училищен свят. През последните пет години се учехме взаимно на търпение и разбирателство, на емпатия и човечност, на непримиримост към несправедливото и вяра в доброто. Днес гледаме към вас с надежда, че сме успели да ви предадем най-ценния си опит, а вие ще продължите уверено да изграждате едно по-добро утре за страната и обществото ни.

Уважаеми колеги, нека продължим и тази учебна година да доказваме, че можем, защото сме заедно и сме заедно, защото можем. Отдадени на каузата “образование”, търсещи и даряващи знание, винаги обективни и неподвластни на злободневните манипулации, заедно с нашите ученици и техните родители да вървим по общия път на бъдещето, защото имаме честта и отговорността да го съграждаме!

Честит първи учебен ден!

На добър час!

инж. Таня Михайлова – Директор на НПГПТО

Поздравителен адрес от д-р Ваня Кастрева – Началник на РУО София град

Поздравителен адрес от Йорданка Фандъкова – кмет на град София

Поздравителен адрес от Д.ИК.Н. Янка Такева – Председател на СБУ

Поздравителен адрес от проф. д р инж. Ивайло Копрев – Ректор на Минно геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Tържественото откриване на учебната 2022/2023 година ще се състои за всички класове на 15.09.2022 г. от 10.00 часа в двора на училището.
Да посрещнем първата година на осми клас и последната за дванадесети клас, да покажем приемственост между девети, десети и единадесети клас.

Училището ви очаква!

Уважаеми родители на учениците, приети в осми клас,

Първата родителска среща за учебната 2022/2023 година ще се проведе от 18.00 часа на 08.09.2022г. в сградата на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №148 – База 1 по зали, както следва:

VIII А клас специалност „Медицинска техника“ с класен ръководител
Емануела Дамянова – зала 304

VIII Б клас специалност „Измервателна и организационна техника“ с класен ръководител Силвия Ралева – зала 305

VIII В клас специалност „Кинотехника, аудио- и видеосистеми“ с класен ръководител Людмила Златанова – зала 306

VIII Г клас специалност „Кинотехника, аудио- и видеосистеми“ с класен ръководител Мартина Николова – зала 307

VIII Д клас специалност „Очна оптика“ с класен ръководител Мая Аврамова – зала 308

VIII Е клас специалност „Лазерна и оптична техника“ с класен ръководител Боряна Далева – зала 309

VIII Ж клас специалност „Компютърна техника и технологии“ с класен ръководител Соня Раловска – зала 201

VIII З клас специалност „Програмиране на изкуствен интелект“ с класен ръководител Румяна Славчева – зала 202

В деня на родителската среща в училището ще има списъци с разпределение на учениците по паралелките.

Благодарим за Вашия избор да бъдете част от училищната ни общност!

 

Свободни места за ученици по класове и специалности септември 2022

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява 1 свободно място в 8 клас, специалност „Кинотехника, аудио- и видеосистеми“ /актуално към 11.00 часа на 01.09.2022 г. / Срок за подаване на документите – 01.09.2021 г. до 17.00 часа

Свободни места за ученици по класове и специалности август 2022

Kласиране 4 етап

Правила за класиране

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява свободни места след трето класиране:

Необходими документи:
– Заявление до Директора по образец;
– оригинал на свидетелството за завършено основно образование;
– оригинал на медицинско свидетелство за здравословното им състояние.
 Класиране
на 10.08.2022 г. до 14,00 ч.
Записване
на 10.08.2022 г. от 15,00 ч. до 17,00 ч.,
11.08.2022 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч.,
12.08.2022 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч.
Телефон за информация: 02 8056949, 0878 620536

 

ПРИЕМ
2022–2023 учeбна година

Необходими документи за записване:
– Свидетелство за завършено основно образование – оригинал
– Карта за предварителен медицински преглед с отразено цветоусещане.
– Една снимка на ученика за лични документи, формат 3/4 см – записани трите имена на гърба на снимката

Процедура на записване:

 • попълване на заявление за записване
 • попълване на справка за лично образователно дело,
 • попълване на заявление за избор на спортни дейности Получават се от НПГПТО и се попълват в момента на записване
  Предоставяне на комисията на:
  – свидетелство за завършено основно образование оригинал,
  – попълненените документи, получени от НПГПТО
  – картата за предварителен медицински преглед,
  – 1 бр. снимка на ученика
  –  издаване на входящ номер за записване на ученика в училището

Учебници 2022-2023

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, 7-МИ КЛАС,  ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

Връчването на дипломите на випуск 2022 г. ще се състои на 21.06.2022 г. (вторник) от 10.00 часа в двора на училището (сграда Б1)

Оценени писмени работи от ДЗИ

Важно!

Всички зрелостници които използват GPS да не въвеждат името на училището, а само адрес: ул. Св. Св. Кирил и Методий“ N 148.

Адрес: ул. Иван Грозев N6 НЕ Е АДРЕС ЗА МАТУРИ!

Заповед на министъра на образованието и науката за определяне на дати за допълнителни ДЗИ

Още малко пояснения за ДЗИ И ДИППК
ИНФОРМАЦИЯ
за завършващите зрелостници през 2021/2022 г.

Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО
Заявление ДИППК ново
Това заявление се попълва от завършващите през 2021/2022 г. и е за сесия май-юни.
Останалите обучаеми за придобиване на степен на професионална квалификация за сесия януари на учебната 2021/2022 г. съгласно Параграф 1 ал.2 от Наредба1/19.02.2020г. попълват досегашните заявления.
Националните изпитни програми за зрелостници са както следва:
Направление 521 за специалности:
– Измервателна и организационна техника    III степен
– Лазерна и оптична техника    III степен
– Медицинска техника    III степен
Направление 523 за специалности:
– Кинотехника, аудио- и видеосистеми       III степен
– Компютърна техника и технологии      III степен
Направление 725 за специалност: Очна оптика      III степен

Програма I срок – учебна 2021-2022 г.

Писмо от Министерство на здравеопазването

СПИСЪЦИ – ПРИЕМ 2021-2022

8а Медицинска техника
8б Измервателна и организационна техника
8в Кинотехника, аудио-  и видеосистеми
8г Кинотехника, аудио- и видеосистеми
8д Очна оптика
8е Лазерна и оптична техника
8ж Компютърна техника и технологии

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява 1 свободно място в 8 клас, специалност „Измервателна и организационна техника“ /актуално към 10.00 часа на 21.09.2021 г. / Срок за подаване на документите – 21.09.2021 г. до 17.00 часа.

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява 1 свободно място в 8 клас, специалност „Очна оптика“ /актуално към 14.00 часа на 20.09.2021 г. / Срок за подаване на документите – 20.09.2021 г. до 17.00 часа.

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява 1 свободно място в 8 клас, специалност „Компютърна техника и технологии“ и 1 свободно място в 8 клас, специалност „Очна оптика“
/актуално към към 14.00 часа на 14.09.2021 г. /
Срок за подаване на документи – 17.00 ч. на 14.09.2021 г.

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява 1 свободно място в 8 клас, специалност „Очна оптика“ /актуално към 14.00 часа на 7.09.2021 г. / Срок за подаване на документите – 7.09.2021 г. до 17.00 часа.

Класиране IV етап

Протокол IV етап на класиране

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява свободни места след трето класиране /актуално към 14.00 часа на 10.08.2021 г./

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява свободни места след трето класиране /актуално към 08.00 часа на 4.08.2021 г./

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява свободни места след трето класиране /актуално към 14.00 часа на 2.08.2021 г./

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява свободни места след трето класиране /актуално към 8.00 часа на 2.08.2021 г./

Подаване на документи за попълване на незаетите места от 03.08.2021 г. до 10.08.2020 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч.
Класиране на 11.08.2021 г. до 17,00 ч.
Записване на 12.08.2021 г. и 13.08.2020 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Заявление за участие в 4-то класиране

Важно за попълване на незаетите места след трети етап на класиране:

 Обявяване на броя на незаетите места след трети етап на класиране – 02.08.2021 г.

 Подаване на документи за попълване на незаетите места, които включват заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние – от 03.08.2021 г. до 10.08.2021 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Класиране
на 11.08.2021 г. до 17,00 ч.

Записване
на 12.08.2021 г. и 13.08.2021 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на училището с адрес  ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 148

Телефон за информация: 02 8056912, 02 8056949, 0878 620536

Oтпускане на еднократна помощ на ученици, записани за първи път в VIII клас

Свободни места за ученици по класове и специалности към 7.09.2021 г.

Свободни места за ученици по класове и специалности към 26 юли

Свободни места за ученици по класове и специалности юли 2021г.

198201902_102944842028716_8947054076803467909_n
фэъъ
199855225_102969162026284_5242072279745523712_n
197838829_102968602026340_7580146767822505205_n111
IMG_20200705_151350
198955897_102961625360371_4549457142206204285_n
1
2
3
жжж
IMG_20200703_175604
10
4
IMG_20200629_090956
111
жа
3
3
IMG_1896 (1)
4
35360750_639101713111436_4949657622014853120_n
IMG_20200709_120226
Празник на НПГПТО
3
43289710_310586186204534_1514019956600078336_n
198645390_102969172026283_4386459415579219401_n
P1060061
43252643_1566369230175200_6543039876936237056_n
32945000_625282214493386_3105509123081371648_n
IMG_20200708_092412
Национално състезание по приложна електроника 'Знам и мога' (2)
8
7
Национално състезание по приложна електроника 'Знам и мога'
1
8
1
6
P1060060
10
P1060075
IMG_20200701_163539
19149364_465532600468349_83369815097497587_n
43143878_462850560902998_3335729652298678272_n
Национално състезание по приложна електроника 'Знам и мога' (4)
P1050695
2
5
7
115643000_569144760357468_3327237897262197827_n
15
8
6
IMG_20200709_124937
5
P1060059
3
P1050674
P1050682
1
14
IMG_20200703_163857
IMG_20200710_124602
107285537_2697822333796949_6313580062778961192_n
IMG_20200629_122058
ъэа
2
4
3
2
1
199306415_102992498690617_3907731336081534860_n
198296637_102991102024090_8894454966497414587_n
200071524_102967062026494_7461433488141993412_n
193116004_102991065357427_2181074137227295052_n
198192561_102967035359830_7860910770208504854_n
199413158_102967032026497_2192716608955929223_n
199537428_102969188692948_3269199706030495770_n
198157895_102959875360546_7362595170248117033_n
199941646_102963005360233_6832880232114675327_n
198911032_102962292026971_1797572831816762604_n
197838829_102968602026340_7580146767822505205_n