ВАЖНО!

Уважаеми родители,

Необходимите документи за записване на ученици в VІІІ клас по държавен план-прием за учебната 2024-2025 г. са:

1. Оригинал на Свидетелство за завършено основно образование

2. Оригинал на Медицинско свидетелство с отразено цветоусещане.

Комисията по план-приема ще работи от 8 до 18 часа в дните за записване за І-во, ІІ-ро, ІІІ-то и ІV-то класиране.

Официалното връчване на дипломите на зрелостниците ще се състои на 20 юни (четвъртък) от 09:30 часа в База 1 на гимназията. По време на церемонията в двора на училището ще бъдат връчени и свидетелствата за професионална квалификация на завършващите НПГПТО „М.В.Ломоносов“.

Запознаване с изпитните работи ДЗИ

ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
75 ГОДИНИ НПГПТО „М. В. ЛОМОНОСОВ“
Учебници 2023-2024 година

Проект „Еразъм“, Барселона, Испания