Държавни изпити за придобиване на ПК

Графици и срокове за ЗДИПКК 2023/2024 г.

Графици и срокове за ЗДИППК -2022/2023 г.

ИНФОРМАЦИЯ
за завършващите зрелостници през 2021/2022 г.

Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО
Заявление ДИППК ново
Това заявление се попълва от завършващите през 2021/2022 г. и е за сесия май-юни.
Останалите обучаеми за придобиване на степен на професионална квалификация за сесия януари на учебната 2021/2022 г. съгласно Параграф 1 ал.2 от Наредба1/19.02.2020г. попълват досегашните заявления.
Националните изпитни програми за зрелостници са както следва:
Направление 521 за специалности:
– Измервателна и организационна техника    III степен
– Лазерна и оптична техника    III степен
– Медицинска техника    III степен
Направление 523 за специалности:
– Кинотехника, аудио- и видеосистеми       III степен
– Компютърна техника и технологии      III степен
Направление 725 за специалност: Очна оптика      III степен