Защита на личните данни

Заявление за искане за упражняване на права от субект на данни
Политика за поверителност
Политика за бисквитки
Информационно съобщение записване

Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование: Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“
ЕИК/Булстат: 000669596,
Адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 148
Телефон: +359 2 805 69 49
Ел. поща: npgpto@abv.bg
Интернет страница: https://lomonosov-bg.com

 Данни за контакт с Длъжностното лице  по защита на данните:
Име: Живко Павлов
Ел. поща: dpo@gdp.bg
Тел: + 359 2 492 0 112

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна пощаkzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg