Дневна форма на обучение

2023-2024

Учебна програма II срок 2023-2024 -нова

Втори час на класа втори срок 2023-2024
График консултации ІІ 2023-2024 срок
Писмени ІІ срок 8 клас
Писмени ІІ срок 9 клас
Писмени ІІ срок 10 клас
Писмени ІІ срок 11 клас
Писмени ІІ срок 12 клас

Учебна програма- II срок 2023-2024

График дежурство Б1 – II срок – 2023-2024

График Дежурство Б2 – II срок 2023-2024

Учебна програма І-ви срок 2023-2024

Втори час на класа І-ви срок 2023-2024

График консултации І-ви срок 2023-2024

График учебни седмици 2023-2024

Писмени I срок 8 клас
Писмени I срок 9 клас
Писмени I срок 10 клас
Писмени I срок 11 клас
Писмени I срок 12 клас

Дежурства – учители

График поправителна сесия ІХ-ХІ клас, септември 2022-2023 уч. г.

График за провеждане на поправителни изпити на ученици от VІІІ- ХІ клас обучавани в дневна форма през учебната 2022-2023 година сесия юли

Програма II срок 22-23 класове

ГРАФИК ГЛ. ДЕЖУРНИ – II срок
ГРАФИК КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ
ГРАФИК Консултации – II срок
ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ УЧИТЕЛИ – II срок

Писмени работи – I срок 8 клас
Писмени работи – I срок 9 клас
Писмени работи – I срок 10 клас
Писмени работи – I срок 11 клас
Писмени работи – I срок 12 клас

График за провеждане консултации на учителите – I срок-2022/2023 г.
Втори час на класа I срок –   2022/2023 г.

ГРАФИК попр сесия 8-12 клас

ГРАФИК поправителна сесия 10-11 клас
ГРАФИК поправителна сесия 8-9 клас
ГРАФИК поправителна сесия 12 клас
ГРАФИК приравнителен изпит 8 клас
График за провеждане на изпит за определяне на срочна оценка на ученици от Х клас

График за провеждане на втори час на класа II срок

Писмени работи II срок 12 клас
Писмени работи II срок 11 клас
Писмени работи II срок 10 клас
Писмени работи II срок 9 клас
Писмени работи II срок 8 клас

База 1–График за дежурство на учителите-  II срок
База 2–График за дежурство на учителите- II срок
График за консултации с ученици –  II срок

Програма II срок по класове – учебна 2021/2022 г.

Писмени I срок 8 клас
Писмени I срок 9 клас
Писмени I срок 10 клас
Писмени I срок 11 клас
Писмени I срок 12 клас

График за провеждане на поправителни изпити на ученици

Програма I срок – учебна 2021-2022 г.

Консултации и приемно време І срок 2021-2022