Дневна форма на обучение

Писмени работи – I срок 8 клас
Писмени работи – I срок 9 клас
Писмени работи – I срок 10 клас
Писмени работи – I срок 11 клас
Писмени работи – I срок 12 клас

ГРАФИК попр сесия 8-12 клас

ГРАФИК поправителна сесия 10-11 клас
ГРАФИК поправителна сесия 8-9 клас
ГРАФИК поправителна сесия 12 клас
ГРАФИК приравнителен изпит 8 клас
График за провеждане на изпит за определяне на срочна оценка на ученици от Х клас

График за провеждане на втори час на класа II срок

Писмени работи II срок 12 клас
Писмени работи II срок 11 клас
Писмени работи II срок 10 клас
Писмени работи II срок 9 клас
Писмени работи II срок 8 клас

База 1–График за дежурство на учителите-  II срок
База 2–График за дежурство на учителите- II срок
График за консултации с ученици –  II срок

Програма II срок по класове – учебна 2021/2022 г.

Писмени I срок 8 клас
Писмени I срок 9 клас
Писмени I срок 10 клас
Писмени I срок 11 клас
Писмени I срок 12 клас

График за провеждане на поправителни изпити на ученици

Програма I срок – учебна 2021-2022 г.

Консултации и приемно време І срок 2021-2022