ПРОЕКТ „ЕРАЗЪМ+“, 2020

ПРОЕКТ № 2019-1-BG 01-KA102-061316  “ Европейска мобилност – билет за професионално усъвършенстване и културно обогатяване“ на НПГПТО „М. В. Ломоносов“
беше избран за финансиране от ЕС.

Европейска мобилност – билет за професионално усъвършенстване и културно обогатяване – ПРЕЗЕНТАЦИЯ

РАБОТЕН ПЛАН
1. Предварителна подготовка – информиране и подбор на участниците, провеждане на интеркултурна, езикова и педагогическа подготовка
2. Провеждане на мобилността
3. Отчитане на проекта и разпространение на резултатите 

ВРЕМЕВИ ГРАФИК
м. юни, 2019 г.  – Информиране на учениците.
м. септември, 2019 г. – Информиране на родителите на родителска среща (24.09.2019 г.).
м. октомври, 2019 г. – Подаване на заявления и мотивационни писма.
м. януари – февруари, 2020 г. – Подбор на участниците ( провеждане на тестовете и обявяване на класиралите се кандидати и резервите).
(подробности за датите и критериите на тестовете ще бъдат публикувани до средата на м. януари, 2020 г.в сайта на училището)
м. февруари, 2020 г.  –
 Попълване на европейски формат автобиография от участниците в проекта. В зависимост от интересите на участниците, те ще бъдат насочени към съответните фирми и чрез работата си в тях ще могат да усъвършенстват знанията и уменията си по специалността.
м. март – ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА – участници и родители
м. май-юни, 2020 г.  – Интеркултурна, езикова и методическа подготовка на заминаващите, попълване на документи за издаване на електронна карта за пътуване за градската мрежа в Лисабон, събиране на всички необходими документи от заминаващите.
27 юни, 2020 г.  – Заминаване за Лисабон, Португалия
29 юни – 10 юли, 2020 г. – Провеждане на Програмата.
11 юли, 2020 г. – Завръщане в България.
м. юли, 2020 г. –  В едноседмичен срок след завръщане в България участниците изготвят отчетни доклади в Mobility Tool.
м. август – октомври, 2020 г.Разпространение на резултатите и отчитане на проекта.

Програма за практиката в Португалия

 

 

От 27.10 до 30.10.2020 г. в с. Костенец се проведе учителски семинар на тема “ Проект Еразъм+ – билет за професионално усъвършенстване и културно обогатяване“.

Инж. Румяна Славчева изнесе презентация с която запозна учителите с хронологията по цялостната дейност, свързана с проекта.

Инж. Теменужка Цакова – участник по мониторинга в проекта запозна учителите с процеса по мониторинг и резултатите.

Беше показан филмът, изработен от учениците от специалност Кинотехника, аудио и видеосистеми.