Прием след завършено средно образование – учебна 2024/2025 г.

Заявление

 

Прием след завършено средно образование – учебна 2022/2023 г.

 • Очна оптика – дневна форма на обучение /1 година/
 • Очна оптика – задочна форма на обучение /2 години/
 • Срок за подаване на документи за учебната 2022/2023 г. – от 22.08 до 12.09.2022 г.
 • Класиране на кандидатите – 13.09.2022 г. до 12.00 часа.
 • Записване – 13.09.2022 г.  oт 13.00 до 17.00 часа  и 14.09.2022 г. от  9.00 до 17.00 часа.
 • Необходими документи: Диплома за средно образование, медицинско свидетелство /с цветоусещане/ и заявление по образец.

Документите се подават в канцеларията на училището или сканирани на електронната поща на гимназията.

Оригиналите се представят при записването.

Учебната година за първи дневен и първи задочен курс започва на 15.09.2022 г, за втори задочен – на 03.10.2022 г.

След успешно завършване на обучението и полагане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, обучаемите придобиват трета степен на квалификация по професията „Техник по очна оптика“, специалност „Очна оптика“.

Заявление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием след завършено средно образование – учебна 2021/2022 г.

 • Очна оптика – дневна форма на обучение /1 година/
 • Очна оптика – задочна форма на обучение /2 години/
 • Срок за подаване на документи за учебната 2021/2022 г. – от 23.08 до 10.09.2021 г.
 • Класиране на кандидатите – 13.09.2021 г. до 12.00 часа.
 • Записване – 13.09.2021 г.  oт 13.00 до 17.30 часа  и 14.09.2021 г. от  9.00 до 17.30 часа.
 • Необходими документи: Диплома за средно образование, медицинско свидетелство /с цветоусещане/ и заявление по образец.

  Документите се подават в канцеларията на училището или сканирани на електронната поща на гимназията.

  Оригиналите се представят при записването.

  Заявление

  Учебната година за първи дневен и първи задочен курс започва на 15.09.2021 г, за втори задочен – на 04.10.2021 г.

  След успешно завършване на обучението и полагане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, обучаемите придобиват трета степен на квалификация по професията „Техник по очна оптика“, специалност „Очна оптика“.