ПРИЕМ

Прием в гимназията – учебна 2021 / 2022 г.

След завършено основно образование 7-ми клас:

 • Медицинска техника – 1 паралелка с немски език – разширено изучаван и английски език

 • Измервателна и организационна техника – 1 паралелка с английски език – разширено изучаван и немски език

 • Кинотехника, аудио и видеосистеми – 2 паралелки с английски език – разширено изучаван и немски език

 • Очна оптика – 1 паралелка с английски език – разширено изучаван и немски език

 • Лазерна и оптична техника – 1 паралелка с английски език – разширено изучаван и немски език

 • Компютърна техника и технологии – 1 паралелка с английски език – разширено изучаван и немски език

Балообразуващи предмети: тест по математика /100 точки/ х 2 + тест по БЕЛ /100 точки/ х 2 + оценките по математика /50т./ и БЕЛ /50т./ от свидетелството за основно образование след завършен 7 клас /максимален бал 500 точки/.

Срокове за провеждане на изпити след 7 клас, подаване на документи и класиране

Наредба № 10 за организиране на дейностите в училищното образование

Необходими документи за записване 

Училищната комисия по приема на ученици след основно образование – VІІ клас в НПГПТО „М. В. Ломоносов“ ще работи всеки делничен ден от 12.07.2021 г. до 02.08.2021 г. от 08:00 часа до 18:00 часа. Телефон за информация по приемната кампания – 02/8056949

Прием след завършено средно образование – учебна 2021/2022 г.

 • Очна оптика – дневна форма на обучение /1 година/
 • Очна оптика – задочна форма на обучение /2 години/
 • Срок за подаване на документи за учебната 2021/2022 г. – от 23.08 до 10.09.2021 г.
 • Класиране на кандидатите – 13.09.2021 г. до 12.00 часа.
 • Записване – 13.09.2021 г.  oт 13.00 до 17.30 часа  и 14.09.2021 г. от  9.00 до 17.30 часа.
 • Необходими документи: Диплома за средно образование, медицинско свидетелство /с цветоусещане/ и заявление по образец.

  Документите се подават в канцеларията на училището или сканирани на електронната поща на гимназията.

  Оригиналите се представят при записването.

  Заявление

  Учебната година за първи дневен и първи задочен курс започва на 15.09.2021 г, за втори задочен – на 04.10.2021 г.

  След успешно завършване на обучението и полагане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, обучаемите придобиват трета степен на квалификация по професията „Техник по очна оптика“, специалност „Очна оптика“.