Прием след завършено основно образование 7-ми клас

Утвърден държавен план прием 2024-2025 г.

Протокол 10

НПГПТО  „М. В. Ломоносов“ обявява 1 свободно място в специалност „Очна оптика“.

Срок за подаване на документи – 11.09.2023 г. до 15.00 часа. Класиране – 11.09.2023 г. до 16.00 часа.

Протокол 9

НПГПТО  „М. В. Ломоносов“ обявява 1 свободно място в специалност „Кинотехника, аудио- и видеосистеми“.

Срок за подаване на документи – 8.09.2023 г. до 14.30 часа. Класиране – 8.09.2023 г. до 15.00 часа.

Информация за 5-ти етап на класиране на ученици след зaвършено основно образование за учебната 2023/2024 г. 

Протокол 8

НПГПТО  „М. В. Ломоносов“ обявява 1 свободно място в специалност „Очна оптика“.

Срок за подаване на документи – 4.09.2023 г. до 15.00 часа. Класиране – 4.09.2023 г. до 16.00 часа.

Протокол 07-09-23

НПГПТО  „М. В. Ломоносов“ обявява 1 свободно място в специалност „Измервателна и организационна техника“.

Срок за подаване на документи – 4.09.2023 г. до 10.00 часа. Класиране – 4.09.2023 г. до 11.00 часа.

Протокол 6 класиране

НПГПТО  „М. В. Ломоносов“ обявява 1 свободно място в специалност „Измервателна и организационна техника“.

Срок за подаване на документи – 31.08.2023 г. до 09.00 часа. Класиране – 31.08.2023 г. до 10.00 часа.

 

 

Приложение 1

Прием работно време комисия 2023/2024

Zap РД09-89124.04.2023

zap4061_priem-23-24_01092022

Предложение за план прием 23-24

Необходими документи за записване:
– Свидетелство за завършено основно образование – оригинал
– Карта за предварителен медицински преглед с отразено цветоусещане.
– Една снимка на ученика за лични документи, формат 3/4 см – записани трите имена на гърба на снимката

Процедура на записване:

 • попълване на заявление за записване
 • попълване на справка за лично образователно дело,
 • попълване на заявление за избор на спортни дейности Получават се от НПГПТО и се попълват в момента на записване
  Предоставяне на комисията на:
  – свидетелство за завършено основно образование оригинал,
  – попълненените документи, получени от НПГПТО
  – картата за предварителен медицински преглед,
  – 1 бр. снимка на ученика
  –  издаване на входящ номер за записване на ученика в училището

 

СПРАВКА за минимален и максимален бал – 2023 г.

Утвърден държавен план прием 2022-2023

 

СПИСЪЦИ – ПРИЕМ 2021-2022

8а Медицинска техника
8б Измервателна и организационна техника
8в Кинотехника, аудио-  и видеосистеми
8г Кинотехника, аудио- и видеосистеми
8д Очна оптика
8е Лазерна и оптична техника
8ж Компютърна техника и технологии

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява 1 свободно място в 8 клас, специалност „Измервателна и организационна техника“ /актуално към 10.00 часа на 21.09.2021 г. / Срок за подаване на документите – 21.09.2021 г. до 17.00 часа.

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява 1 свободно място в 8 клас, специалност „Очна оптика“ /актуално към 14.00 часа на 20.09.2021 г. / Срок за подаване на документите – 20.09.2021 г. до 17.00 часа.

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява 1 свободно място в 8 клас, специалност „Компютърна техника и технологии“ и 1 свободно място в 8 клас, специалност „Очна оптика“
/актуално към към 14.00 часа на 14.09.2021 г. /
Срок за подаване на документи – 17.00 ч. на 14.09.2021 г.

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява 1 свободно място в 8 клас, специалност „Очна оптика“ /актуално към 14.00 часа на 7.09.2021 г. / Срок за подаване на документите – 7.09.2021 г. до 17.00 часа.

СПЕЦИАЛНОСТИ

 • Медицинска техника – 1 паралелка с немски език – разширено изучаван и английски език

 • Измервателна и организационна техника – 1 паралелка с английски език – разширено изучаван и немски език

 • Кинотехника, аудио и видеосистеми – 2 паралелки с английски език – разширено изучаван и немски език

 • Очна оптика – 1 паралелка с английски език – разширено изучаван и немски език

 • Лазерна и оптична техника – 1 паралелка с английски език – разширено изучаван и немски език

 • Компютърна техника и технологии – 1 паралелка с английски език – разширено изучаван и немски език

Балообразуващи предмети: тест по математика /100 точки/ х 2 + тест по БЕЛ /100 точки/ х 2 + оценките по математика /50т./ и БЕЛ /50т./ от свидетелството за основно образование след завършен 7 клас /максимален бал 500 точки/.

Срокове за провеждане на изпити след 7 клас, подаване на документи и класиране

Наредба № 10 за организиране на дейностите в училищното образование

Необходими документи за записване

1. Свидетелство за завършено основно образование, VІІ клас – оригинал;
2. Медицинско свидетелство;
3. 1 бр. актуална снимка за документи, формат 3х4 см;
4. Справка за личен картон – получава се от НПГПТО и се попълва в момента на записването;
5. Служебна бележка с резултатите от проведеното НВО в VІІ клас.

ЗабележкаЗдравната профилактична карта се предава на 15 септември на класния ръководител

ВАЖНО!

Училищната комисия по приема на ученици след основно образование – VІІ клас в НПГПТО „М. В. Ломоносов“ ще работи всеки делничен ден от 12.07.2021 г. до 02.08.2021 г. от 08:00 часа до 18:00 часа. Телефон за информация по приемната кампания – 02/8056949