Образование за утрешния ден

От 21.10.2020 г. в НПГПТО започнаха дейности по проект МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. Сформирани са две групи –  „Приложни програми по техническо чертане“ с ръководител инж. Мария Бойчева и „Млад мрежар“  с ръководител инж. Румяна Славчева.

На 12.06.2020 г. се състоя заключителна среща на клуб „Приложна програма по техническо чертане“ с ръководител инж. Мариана Тевекелийска. Срещата бе проведена онлайн в платформата MS Teams. Присъстваха инж. Мая Павлова, директор на НПГПТО, инж. Анета Цветкова, ЗДУД, колеги.

На 12.12.2019 г. стартира изпълнение на  дейностите по проект МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. Сформирана е една група „Приложна програма по техническо чертане“ с ръководител инж. Мариана Тевекелийска.