Свободни места

25.08.2023 Свободни места за ученици по класове и специалности

 

 

Свободни места за ученици по класове и специалности септември 2022

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява 1 свободно място в 8 клас, специалност „Кинотехника, аудио- и видеосистеми“ /актуално към 11.00 часа на 01.09.2022 г. / Срок за подаване на документите – 01.09.2021 г. до 17.00 часа

Свободни места за ученици по класове и специалности август 2022 г.

 

Kласиране 4 етап

Правила за класиране

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява свободни места след трето класиране:

Необходими документи:
– Заявление до Директора по образец;
– оригинал на свидетелството за завършено основно образование;
– оригинал на медицинско свидетелство за здравословното им състояние.
 Класиране
на 10.08.2022 г. до 14,00 ч.
Записване
на 10.08.2022 г. от 15,00 ч. до 17,00 ч.,
11.08.2022 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч.,
12.08.2022 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч.
Телефон за информация: 02 8056949, 0878 620536

 

 

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява 1 свободно място в 8 клас, специалност „Измервателна и организационна техника“ /актуално към 10.00 часа на 21.09.2021 г. / Срок за подаване на документите – 21.09.2021 г. до 17.00 часа.

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява 1 свободно място в 8 клас, специалност „Очна оптика“ /актуално към 14.00 часа на 20.09.2021 г. / Срок за подаване на документите – 20.09.2021 г. до 17.00 часа.

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява 1 свободно място в 8 клас, специалност „Компютърна техника и технологии“ и 1 свободно място в 8 клас, специалност „Очна оптика“
/актуално към към 14.00 часа на 14.09.2021 г. /
Срок за подаване на документи – 17.00 ч. на 14.09.2021 г.

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява 1 свободно място в 8 клас, специалност „Очна оптика“ /актуално към 14.00 часа на 7.09.2021 г. / Срок за подаване на документите – 7.09.2021 г. до 17.00 часа.

Класиране IV етап

Протокол IV етап на класиране

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява свободни места след трето класиране /актуално към 14.00 часа на 10.08.2021 г./

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява свободни места след трето класиране /актуално към 08.00 часа на 4.08.2021 г./

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява свободни места след трето класиране /актуално към 14.00 часа на 2.08.2021 г./

НПГПТО „М. В. Ломоносов“ обявява свободни места след трето класиране /актуално към 8.00 часа на 2.08.2021 г./

Подаване на документи за попълване на незаетите места от 03.08.2021 г. до 10.08.2020 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч.
Класиране на 11.08.2021 г. до 17,00 ч.
Записване на 12.08.2021 г. и 13.08.2020 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Заявление за участие в 4-то класиране

Важно за попълване на незаетите места след трети етап на класиране:

 Обявяване на броя на незаетите места след трети етап на класиране – 02.08.2021 г.

 Подаване на документи за попълване на незаетите места, които включват заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние – от 03.08.2021 г. до 10.08.2021 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Класиране
на 11.08.2021 г. до 17,00 ч.

Записване
на 12.08.2021 г. и 13.08.2021 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на училището с адрес  ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 148

Телефон за информация: 02 8056912, 02 8056949, 0878 620536

Oтпускане на еднократна помощ на ученици, записани за първи път в VIII клас

Свободни места за ученици по класове и специалности към 7.09.2021 г.

Свободни места за ученици по класове и специалности към 26 юли

Свободни места за ученици по класове и специалности юли 2021г.