Празнична програма на столични училища по повод 11 май

Празнична програма на столични училища по повод 11 май – ден на почит към делото на пресветите братя първоучители Кирил и Методий, организирана от Регионално управление на образованието – София-град и Столична община. Начало-11 май 2020, 11 часа.

В ПОМОЩ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

В помощ на зрелостниците МОН изработи видео уроци с активното участие на Любен Димитров от 12в клас, специалност „Кинотехника, аудио- и видеосистеми“ и Антонио Петков от 11з клас, специалност „Компютърна техника и технорогии“, под ръководството на инж. Иван Момиров. Благодаря им за професионализма!

Сайт на МОН