Национално състезание „Най – добър техник в машиностроенето“

На 23.02.2021 г. се проведе училищният кръг на Националното състезание „Най – добър техник в машиностроенето“. В База 2 на училището взеха участие ученици от 12е клас,специалност Лазерна и оптична техника и 11а клас, специалност Медицинска техника..

Среща в Google Meet с д-р Владислав Прелезов

На 17.02.2021 г. се проведе он-лайн среща в Google Meet с д-р Владислав Прелезов – ръководител отдел „Връзки с обществеността“ в ТУ – София и наши ученици от специалности КТТ и КАВС.
Срещата ще се излъчи в кандидатстудентските сдудиа на живо и You Tube канала на ТУ.

Дарение за децата от неделното училище в Кавала, Р Гърция от наши ученици

Учениците от 8 В клас на гимназията дариха  учебни помагала, детски книги с приказки и друга литература на български език на децата от неделното училище в Кавала, Р Гърция.

Този акт е отговор на споделена от  ръководството на неделното  училище пред медиите, потребност от такава литература.

Учениците изказват специална благодарност на издателство „Просвета“ за предоставените с рекламна цел издания.

Дарението беше предадено на госпожа Станка Колева – ръководител на неделното училище и нейната дъщеря – ученичка в същото.

XXXVII Национална олимпиада по техническо чертане

Днес, 13.02.2021 г. в НПГПТО „М. В. Ломоносов“ се проведе Училищен кръг от ХХХVІІ Национална олимпиада по техническо чертане!

Явиха се 18 ученици във втора състезателна група и 3 ученици – в трета състезателна група.

Успех на всички явили се!