Златен медал от Националния кръг на олимпиадата по Техническо чертане за учебната 2020/2021 г.

 

Златен медал за Христо Руменов Сотиров от 11з клас

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат: Аветис Давит Мелконян от 12 е клас

Останалите отличници от втора състезателна група са:

Ивайло Росенов Тодоров – 11 з клас
Мария Лазарова Дамова – 11 е клас
Петя Антонова Боянова – 11 д клас
Ивайло Николаев Николов – 12 г клас
Антонио Красимиров Цачев – 12 е клас

С много добър – Йордан Йорданов Кръстанов – 10 а клас
Отличниците от трета състезателна група:
Кристиян Гришев Добрев – 11а клас
Максим Людмилов Здравков – 12 ж клас