Урок в Музея на БНБ

На 12 и 13.04.2022 г. десетокласници от НПГПТО „М.В.Ломоносов“, в рамките на инициативата „Седмица на парите“, посетиха Музея на Българска Народна Банка. От уредничката на музея учениците научиха любопитни факти за монетосеченето и производството на монети и банкноти от античността до наши дни. Някои от тях проявиха интерес и към нумизматиката. Учениците си припомниха наученото по Икономика, История и География и представиха достойно нашата гимназия.