Гости в нашето училище

Учители и ученици от ПГ по икономика и техника „Рачо Стоянов“, град Дряново и 6 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Перник бяха на посещение в нашето училище. Заедно с ръководството на гимназията те присъстваха в час по предмета „История на изкуството и културология“, иновация на НПГПТО „М.В.Ломоносов“. В час по математика беше представен и другият ни иновативен подход при преподаване- групиране на различни паралелки.
„Радваме се, че успяваме да ангажираме учениците си и паралелно с преподаването на уникалните за училището ни и страната дисциплини и специалности, да ги подготвяме и по модерен и достъпен за тях начин, съчетавайки теорията с практиката“, каза директорът на гимназията ни инж. Таня Михайлова.
Гостите от Перник и Дряново посетиха и кабинетите, лабораториите и учебните зали по специалностите „Измервателна и организационна техника“, „Програмиране на изкуствен интелект“ и „Очна оптика“. Интерес към практическите дейности в училището проявиха учениците от ПГИТ „Рачо Стоянов“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“.
„Благодарим на директора, инж. Таня Михайлова за поканата, за изключително интересното и полезно посещение. Възхитени сме от работата на екипа и знанията на учениците. С радост и желание очакваме бъдещото партньорство“, споделиха учителите от Перник. Те обсъдиха възможността за сътрудничество и между двете училища по отношение на работата на Младежка медия Ломоносов и учениците от специалност „Репортер“ на 6 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.