Посещение на паметници свързани със Сръбско-българската война

Ученици от НПГПТО „М. В. Ломоносов“ посетиха места и паметници, свързани със Сръбско-българската война. Образователното пътуване беше реализирано по Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“.
Учениците видяха войнишкия паметник в центъра на Сливница и Паметникът на капитаните, разположен в бившите казарми на града. Най-впечатляващо за групата беше бойното поле около Гургулят, както и Пантеона „Майка България“ – един значителен монумент от най-новата история на България.
По проекта „Князът и капитаните“ 20 ученици от 8 до 11 клас участваха и в беседа във Военноисторическия музей в София, посветена на Сръбско-българската война. Групата, ръководена от двамата учители по история Прокопи Кюркчиев и Борис Запрянов, прояви голям интерес към експозицията и увлекателната беседа и посещението в музея продължи повече от два часа.