10 ж клас във Физически факултет на СУ

Ученици от 10 ж и 10 д клас посетиха Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, където разгледаха мозайките от 80-те години на миналия век, дело на Тома Върбанов и Ружко Челибиев- преподаватели от Национална художествена академия. Учениците вече познаваха техниката на изработване на мозайките и символиката, които са изучавали в часовете по иновативния предмет „История на изкуството и културология“, с ръководител г-жа Радостина Драгиева. „Учениците ни успяха да впечатлят с познанията си домакините от Софийския университет и Фондация „Балканско наследство“, сподели г-жа Драгиева.
Организираното посещение е част от опознавателни турове, включващи представяне на основна информация за мозайките и обектите, в които се намират и за които учениците ни ще създадат кратки видео клипове по предварително подготвено задание. Това предвиждат дейностите по проект „Маршрут на мозайките в София ll”, в който училището ни си партнира с фондация „Балканско наследство“.
„Вярвам че освен знания и умения, участието на учениците в проекта, допринася за развитие на отношение към историята и културното наследството“, посочи директор Таня Михайлова.