COVID-19

В проведеното от 18.10.2021г.  до 22.10.2021 г. допитване до родителите на учениците от НПГПТО относно възможността за тестване при присъствено обучение, 21% са дали съгласие, а 79% са против. 

На 20.10.2021 г. (8.00 ч) в гимназията има регистрирани 8 случая на ученици с доказан COVID-19, 39 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19 и 2 учители с доказан Covid-19 тест.
1 паралелкa e преминалa в ОРЕС.

На 18.10.2021 г. (9.00 ч) в гимназията има регистрирани 10 случая на ученици с доказан COVID-19, 32 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19, 1 учител с доказан Covid-19 тест и 1 под задължителна карантина.
1 паралелкa e преминалa в ОРЕС.

На 15.10.2021 г. (9.00 ч) в гимназията има регистрирани 9 случая на ученици с доказан COVID-19, 33 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19, 2 учители с доказан Covid-19 тест и 1 под задължителна карантина.
1 паралелкa e преминалa в ОРЕС.

На 14.10.2021 г. (9.00 ч) в гимназията има регистрирани 8 случая на ученици с доказан COVID-19, 55 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19, 2 учители с доказан Covid-19 тест и 1 под задължителна карантина.
2 паралелки са преминали в ОРЕС.

На 12.10.2021 г. в гимназията има регистрирани 6 случая на ученици с доказан COVID-19, 30 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19 и 1 учител с доказан Covid-19 тест и 2 под задължителна карантина.
1 паралелка е преминала в ОРЕС.

На 07.10.2021 г. в гимназията има регистрирани 9 случая на ученици с доказан COVID-19, 48 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19 и 1 учител с доказан Covid-19 тест.
2 паралелки са преминали в ОРЕС.

На 06.10.2021 г. в гимназията има регистрирани 7 случая на ученици с доказан COVID-19, 45 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19 и 1 учител с доказан Covid-19 тест.
2 паралелка е преминала в ОРЕС.

На 05.10.2021 г. в гимназията има регистрирани 10 случая на ученици с доказан COVID-19, 52 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19 и 1 учител с доказан Covid-19 тест.
1 паралелка е преминала в ОРЕС.

На 04.10.2021 г. в гимназията има регистрирани 9 случая на ученици с доказан COVID-19, 29 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19 и 1 учител с доказан Covid-19 тест.
1 паралелка е преминала в ОРЕС.

На 29.09.2021 г. в гимназията има регистрирани 7 случая на ученици с доказан COVID-19, 25 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19 и 1 учител под задължителна карантина по причина контактен на Covid-19 .
1 паралелка е преминала в ОРЕС.

На 28.09.2021 г. в гимназията има регистрирани 6 случая на ученици с доказан COVID-19, 6 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19 и 1 учител под задължителна карантина по причина контактен на Covid-19.
Тъй като учениците не са били в контакт повече от 48 часа, не се налага карантиниране на паралелките.

На 27.09.2021 г. в гимназията има регистрирани 6 случая на ученици с доказан COVID-19, 4 ученици под задължителна карантина по причина контактни на Covid-19 и 1 учител под задължителна карантина по причина контактен на Covid-19.
Тъй като учениците не са били в контакт повече от 48 часа, не се налага карантиниране на паралелките.

На 24.09.2021 г. в гимназията има регистрирани 4 случая на болни от коронавирус ученици, 3 ученици и 1 учител под карантина.
Тъй като учениците не са били в контакт повече от 48 часа, не се налага карантиниране на паралелките.

На 20.09.2021 г. в гимназията има регистрирани 3 случая на положителни проби на COVID-19. Тъй като учениците не са били в контакт повече от 48 часа, не се налага карантиниране на паралелките.